Backpacking New Zealand (Part 4) - Cromwell & Makaroa

New Zealand 9:32 PM

Backpacking New Zealand (Part 3) - Mountain Cook

New Zealand 9:17 PM

Something about it felt like home somehow.

2:16 PM

Backpacking New Zealand (Part 2) - Tekapo

New Zealand 7:08 PM